UCO-été 2021 in augustus

Ook dit jaar organiseren we UCO-été. Gezien de nog wisselende veiligheidsmaatregelen bereiden we ons voorlopig voor om op eenzelfde manier te werken zoals vorig jaar. Misschien komen er tegen augustus nog extra versoepelingen. We zien wel en we zijn flexibel.

Vorig jaar hebben al onze bezoekers heel netjes de Corona-regels opgevolgd. Dat zal met ons -ondertussen bijna “vast”- publiek, nu ook wel lukken.

Ons programma ligt al voor 95 % vast, er kunnen nog een paar activiteiten aan toegevoegd worden. Voor de meest recente activiteitenlijst: klik door naar: http://www.lucas-de-cocker.be/bloemekensforum/activiteiten_2021.htm#recent

Zoals u allicht wel weet is de vzw Bloemekensforum een vereniging van louter vrijwilligers die hun activiteiten belangeloos opzetten voor de bewoners van de Bloemekenswijk (en onze lieve buren van de aangrenzende wijken). Met andere woorden, we hebben steeds voldoende vrijwilligers nodig om dit allemaal georganiseerd te krijgen. Wil je ook eens enkele uren meedraaien als vrijwilliger, klik dan op onderstaande link en laat weten wanneer we ook op jou eens kunnen rekenen. Je krijgt daar geen geld voor, maar je bent alvast verzekerd tegen ongevallen en verzekerd van het gezelschap van andere leuke vrijwilligers. Als vrijwilliger krijg je uiteraard ook de nodige beschermingsmiddelen.
http://www.lucas-de-cocker.be/bloemekensforum/helpers-gevraagd-2021.htm#recent

Graag tot op één van de voorbereidende werkzaamheden of op één van de activiteiten.

De antwoordbladen

Vanaf Pasen 2021 tot het einde van de paasvakantie kan je dus deelnemen aan onze UCO-eité speurtocht. De verschillende opdrachten-affiches hangen verspreid over meer dan 100 adressen in de Bloemekenswijk (en straten van Mariakerke en Wondelgem die dicht bij de Bloemekenswijk liggen).

De juiste antwoordbladen vind je via de onderstaande linken.

Voor de kinderen tot en met 5 jaar:
http://www.lucas-de-cocker.be/bloemekensforum/Antwoordblad_kleuters.pdf

Voor de kinderen van 6 tot en met 8 jaar:
http://www.lucas-de-cocker.be/bloemekensforum/Antwoordblad_7.pdf

Voor de kinderen van 9 tot en met 12 jaar:
http://www.lucas-de-cocker.be/bloemekensforum/Antwoordblad_10.pdf

Voor iedereen ouder dan 12 jaar (dus ook de volwassenen):
http://www.lucas-de-cocker.be/bloemekensforum/Antwoordblad_12.pdf

Wie wil meedoen maar over geen werkende printer beschikt kan een antwoordblad aanvragen via een mail aan
deelnemer.bloemekensforum@gmail.com
We hebben dan wel je postadres en het aantal antwoordformulieren per leeftijdscategorie nodig.

Een Palige Zasen vanwege uw Bloemekensteam.

Vensters gezocht voor UCO-eité zoektocht

Wegens de Coronabeperkingen kunnen we -alweer niet- onze klassieke UCO-eité spelactiviteit organiseren.
Daarom willen we, net zoals vorig jaar, terug een UCO-eité-zoektocht/opdrachtentocht in de wijk organiseren.
Daarvoor hebben we we natuurlijk veel adressen uit de Bloemekenswijk nodig waar we één of meerdere affiches voor het raam mogen hangen (allez, de bewoners moeten ze zelf aan de binnenkant van hun raam hangen natuurlijk).
Vandaar deze warme oproep: bij wie, O wie, mogen we een affiche afgeven?
Bij U? Zo ja, reageer (ergens onder de afbeelding) op dit bericht met opgave van je postadres en liefst ook een aanduiding van hoeveel affiches er bij kunnen (bv. 2 affiches van een A4 blad, of 1 affiche van A3-grootte, enz.)..
Als we genoeg adressen hebben (graag een 60-tal) kunnen we er terug een leuke Corona-proof activiteit van maken.
Laat jullie nog eens goed gaan!

Gentsche Gruute Kuis Bloemekenswijk 2021

Zondag 21 maart 2021, op “afspraak” (zie verder in de tekst hieronder)

Wegens de Corona-problematiek mogen we niet meer met grote groepen samenkomen. Daarom kan iedereen die alleen (of met maximum vier volwassenen (en max. 10 kinderen jonger dan 13 jaar)) één straat, of een gedeelte van één straat, of meerdere straten uit de Bloemekenswijk wil opruimen, zich melden aan Deelenemer.Bloemekensforum@gmail.com zodat we overlappingen kunnen vermijden en kunnen afspreken hoe en waar we je de nodige vuilzakken kunnen bezorgen en waar je de volle zakken kan terugbrengen.

De vzw Bloemekensforum doet dit in samenwerking met het Buurtcentrum van de Bloemekenswijk en de wijkclub Jean Jaurès.

Stuur een berichtje via een e-mail aan bovenstaand mailadres zodat we tijdig het materiaal en verdere uitleg kunnen bezorgen.