Alle berichten door Bloemekensforum

Ja, we organiseren UCO-eité 2020

Beste Bloemekens, jullie zijn fantastisch! Op één dag lieten meer dan 60 buren ons weten dat we aan hun raam een opdrachten-affiche voor de alternatieve versie van onze UCO-eité-activiteit mogen hangen.

Dat gaan we dan natuurlijk ook doen!

De zoektocht gaat door van maandagvoormiddag 13 april tot en met donderdagnamiddag 16 april 2020.

Hoe deze spaas-speur-opdrachten-tocht gaat verlopen lees je via de onderstaande link

Hoe gaat UCO-eité verlopen? Wat zullen de spelregels zijn?

UCO-eité – coronaversie 2020

Beste sympathisanten van onze vzw Bloemekensforum

Corona zorgt er voor dat we onze UCO-eité 2020 zoals oorspronkelijk gepland niet mogen laten doorgaan. Maar wij willen toch iets organiseren voor onze jonge gasten. We willen -een beetje naar analoge met de berenjachten- enkele opdrachtencirquits realiseren aan huizen in de Bloemekenswijk.

Daarvoor hebben we natuurlijk mensen nodig aan wiens vensterraam we een opdrachtenaffiche mogen uithangen (leesbaar van op het voetpad). Dit kan een A4 of een A3-affiche zijn. De affiches zouden er moeten hangen van paasmaandagmorgen tot de daaropvolgende donderdagavond. Wij komen de affiches wel in jullie brievenbus steken. De affiches zullen allemaal verschillend zijn (want ze zullen allemaal verschillende opdrachten bevatten).

Vandaar deze oproep: wie o wie in de Bloemekenswijk stelt gedurende die periode zijn vensterraam ter beschikking? Graag snel reageren zodat we zeker zijn dat we deze activiteit kunnen laten doorgaan. Graag daarom een mailtje naar bloemekensforum@gmail.com met je straatnaam, huisnummer en hoeveel affiches van het formaat A4 (21 x 30 cm) en/of van het formaat A3 (30 x42 cm) er aan je raam mogen hangen. Met slechts 1 affiche van A4-formaat zijn we al heel dik tevreden. Doen!

Wij hopen op die manier tegen woensdag 8 april met zekerheid te kunnen meedelen dat deze alternatieve UCO-eité 2020 kan doorgaan (dat zal een opdrachtenparcours zijn voor kinderen tussen 3 en 12 jaar).

Hou het ondertussen gezellig en veilig!

Fietsersapplaus geannuleerd, oproep tot Vrij Podium

Omdat het applaudisseren voor fietsers niet meer aanzien wordt als een “essentiële” activiteit (in Coronees perspectief) gaan we die activiteit -die voorzien was op 20 maart- annuleren. Hopelijk kunnen we dat over een paar maanden opnieuw organiseren.

Oproep tot deelname aan het “VRIJ PODIUM” op UCO-été

Zoals vorig jaar willen we ook dit jaar de kans geven aan beginnende lokale muzikale artiesten om hun kunnen te presenteren op ons zomer-café.

Welke info hebben we van de kandidaten nodig?

  1. Je artiestennaam of groepsnaam.
  2. Een omschrijving van je muziekstijl.
  3. De duur van je set (maximum 30 minuten).
  4. Aantal leden.
  5. Instrumenten die je zal gebruiken (alleen zang kan ook).
  6. Aantal gewenste zangmicrofoons (maximum 4).
  7. Op welke van de volgende zondagnamiddagen kunnen jullie optreden? Er zijn nog mogelijkheden op 28 juni, 2 augustus, 9 augustus 2020.

Stel je kandidaat via Deelnemer.Bloemekensforum@gmail.com zodat we verder kunnen afspreken.

 

Fietsersapplaus! Corona-perikelen

Vrijdag 20 maart 2020, van 7:30 tot 8:45u

Als gevolg van de  nieuwe aanbevelingen in het kader van de Corona-crisis vragen we bijzondere aandacht te geven aan volgende elementen voor deze actie:

  • als je jezelf niet in prima conditie voelt: blijf in uw kot.
  • wil je wel komen supporteren: hou voldoende afstand (vb. 2 meter van elkaar en van de fietsers)
  • Toeters of trompetten die je met je eigen longen aanblaast laten we achterwege. Bellen, potten en pannen, spandoeken mogen natuurlijk wel.


Voor de vroege vogels

Fietsapplausmoment voor de mensen die met de fiets de nieuwe fietsroute langs de “Gaardeniersbrug” nemen.

We nemen deel aan de Nationale Applausdag voor fietsers. Daarbij zorgen her en der groepen mensen voor applaus voor wie hen voorbijfietst. We hebben een mooi punt om ons op te stellen, namelijk beneden de Gaardeniersbrug, waar het fietspad en de nieuwe Gaardeniersweg kruisen (zie onderstaande foto).Bloemekenspark_fase2_fietsapplaus

Het is een mooie kans om de nieuwe fietspaden door het Bloemekenspark fase 2 naar de Getouwstraat, de Roggestraat en de Maïsstraat onder de aandacht te brengen, om het kruispunt met voorrang voor de fietsers zichtbaarheid te geven. Bovendien is er ten Noorden van Gent (behalve in Wondelgem zelf) nog geen fietsapplausactie.

Breng toeters en bellen mee om de dappere “eenzame fietsers” te verwelkomen!


 

Gratis filmvoorstelling “Mijn weg” (van Victoria Deluxe)

Vzw Bloemekensforum biedt u een gratis filmvoorstelling aan.

Namelijk “Mijn Weg” van Victoria Deluxe.

affiche mijn weg

Dit op op 22 maart 2019 in het Buurtcentrum Bloemekenswijk op de Frans van Rijhovelaan 116, 9000 Gent
Deuren open 19.30.
De start is om 20.00 met inleiding door Hagar Rebahi, inwoonster van
de Bloemenkenswijk die ook in de film geportretteerd wordt.

De documentairereeks MIJN WEG / TARIQUI / MA ROUTE is het sluitstuk van een intensief tweejarig traject dat Tourad Kane aflegde samen met zestien Gentse jongeren met een moslimachtergrond. Alle zestien voelen ze de impact van de steeds negatievere beeldvorming van de Islam en moslimjongeren in media en maatschappij. Alle zestien willen ze een antwoord bieden op deze tendens, vanuit hun eigen perspectief. Alle zestien willen ze een inspiratiebron zijn voor andere opgroeiende moslims.
Tourad ging, in voortdurende dialoog met de jongeren en de medewerkers van Victoria Deluxe, op zoek naar een manier om het parcours van de jongeren op een integere en authentieke manier in beeld te brengen. De jongeren op hun beurt grepen deze kans om te laten zien hoe zij hun dagelijks leven vormgeven, en welke invloed de Islam heeft (of net niet heeft) op de keuzes die ze maken.
Dit resulteerde in een reeks van zes afleveringen waarin de jongeren de kijker uitnodigen om eventjes mee te lopen op hun pad.
MIJN WEG / TARIQUI / MA ROUTE is een genereuze en innemende reeks, die de uitgesproken ambitie heeft om een positieve bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat en de beeldvorming van moslimjongeren.