Derde en laatste presentatiedag van “Gent Anders Bekeken”

Op zaterdag 15 maart (2023) is er de (gratis) voorstelling van delen 5 en 6 van de reeks “Gent Anders Bekeken”. Zoals voorheen terug in het Balenmagazijn in de Bloemekenswijk.

Deze keer zal het gaan over:

  • Hoe spoorwegen de stad veranderen
  • Gent een industriële groeipool
  • Enkele pioniers in Gent
  • Meer dan alleen maar textielnijverheid in Gent
  • De restyling van Gent begin de 20e eeuw
  • De zorgen van de zorg
  • Bouwkoorts en vooruitblik
  • En als laatste een epiloog.