UCO-été 2021 in augustus

Ook dit jaar organiseren we UCO-été. Gezien de nog wisselende veiligheidsmaatregelen bereiden we ons voorlopig voor om op eenzelfde manier te werken zoals vorig jaar. Misschien komen er tegen augustus nog extra versoepelingen. We zien wel en we zijn flexibel.

Vorig jaar hebben al onze bezoekers heel netjes de Corona-regels opgevolgd. Dat zal met ons -ondertussen bijna “vast”- publiek, nu ook wel lukken.

Ons programma ligt al voor 95 % vast, er kunnen nog een paar activiteiten aan toegevoegd worden. Voor de meest recente activiteitenlijst: klik door naar: http://www.lucas-de-cocker.be/bloemekensforum/activiteiten_2021.htm#recent

Zoals u allicht wel weet is de vzw Bloemekensforum een vereniging van louter vrijwilligers die hun activiteiten belangeloos opzetten voor de bewoners van de Bloemekenswijk (en onze lieve buren van de aangrenzende wijken). Met andere woorden, we hebben steeds voldoende vrijwilligers nodig om dit allemaal georganiseerd te krijgen. Wil je ook eens enkele uren meedraaien als vrijwilliger, klik dan op onderstaande link en laat weten wanneer we ook op jou eens kunnen rekenen. Je krijgt daar geen geld voor, maar je bent alvast verzekerd tegen ongevallen en verzekerd van het gezelschap van andere leuke vrijwilligers. Als vrijwilliger krijg je uiteraard ook de nodige beschermingsmiddelen.
http://www.lucas-de-cocker.be/bloemekensforum/helpers-gevraagd-2021.htm#recent

Graag tot op één van de voorbereidende werkzaamheden of op één van de activiteiten.