Vensters gezocht voor UCO-eité zoektocht

Wegens de Coronabeperkingen kunnen we -alweer niet- onze klassieke UCO-eité spelactiviteit organiseren.
Daarom willen we, net zoals vorig jaar, terug een UCO-eité-zoektocht/opdrachtentocht in de wijk organiseren.
Daarvoor hebben we we natuurlijk veel adressen uit de Bloemekenswijk nodig waar we één of meerdere affiches voor het raam mogen hangen (allez, de bewoners moeten ze zelf aan de binnenkant van hun raam hangen natuurlijk).
Vandaar deze warme oproep: bij wie, O wie, mogen we een affiche afgeven?
Bij U? Zo ja, reageer (ergens onder de afbeelding) op dit bericht met opgave van je postadres en liefst ook een aanduiding van hoeveel affiches er bij kunnen (bv. 2 affiches van een A4 blad, of 1 affiche van A3-grootte, enz.)..
Als we genoeg adressen hebben (graag een 60-tal) kunnen we er terug een leuke Corona-proof activiteit van maken.
Laat jullie nog eens goed gaan!

Gentsche Gruute Kuis Bloemekenswijk 2021

Zondag 21 maart 2021, op “afspraak” (zie verder in de tekst hieronder)

Wegens de Corona-problematiek mogen we niet meer met grote groepen samenkomen. Daarom kan iedereen die alleen (of met maximum vier volwassenen (en max. 10 kinderen jonger dan 13 jaar)) één straat, of een gedeelte van één straat, of meerdere straten uit de Bloemekenswijk wil opruimen, zich melden aan Deelenemer.Bloemekensforum@gmail.com zodat we overlappingen kunnen vermijden en kunnen afspreken hoe en waar we je de nodige vuilzakken kunnen bezorgen en waar je de volle zakken kan terugbrengen.

De vzw Bloemekensforum doet dit in samenwerking met het Buurtcentrum van de Bloemekenswijk en de wijkclub Jean Jaurès.

Stuur een berichtje via een e-mail aan bovenstaand mailadres zodat we tijdig het materiaal en verdere uitleg kunnen bezorgen.

Boekenruilkastje(-es)

Sinds vrijdag 12 maart 2021 staat er in de Maïsstraat 24 een Boekenruilkastje.

Dit is een boekenruilkastje voor de buurt.
Snuister er maar eens in.

Zit er iets in wat je bevalt? Neem het mee en steek er een ander goed boek voor in de plaats (een goed boek, of strip is er een dat je zelf gelezen hebt en waarvan je genoten hebt – het mogen ook kinderboeken zijn).

Heb je het ontleende boek niet meer nodig, breng het dan terug of leg het in een ander boekenkastje in de buurt. Wij willen de Bloemekenswijkers stimuleren om ook dergelijke ruilsysteempjes op de zetten.

Als het kastje niet vol is, mag je er altijd boeken in steken die je niet meer nodig hebt.

Heb je ideeën, commentaar of een leuke boodschap ivm een gelezen boek? Schrijf het gerust in het schriftje in de kast.

Altijd de kastdeurtjes sluiten na gebruik aub.

Veel leesplezier!
Je Bloemekensforum